pdfOznámenie o výrube   293.69 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.01.2022