pdfIng. Lukasík - Stavebné povolenie - Prestavba, prístavba a nadstavba rod. domu č. 817   344.48 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 13.01.2022