pdfHorníkovci - rodinný dom - zmena stavby pred dokončením   274.52 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 12.01.2022