pdfZajacovci - Rodinný dom - kolaudačné rozhodnutie   143.27 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 11.01.2022