pdfGunčaga, Valčuhová - oznámenie o začatí kolaudačného konania   91.6 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 22.11.2021