pdfSoglovci - oznámenie o predĺžení lehoty na vyjadrenie   120.82 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.11.2021