pdfZajacovci - rodinný dom - oznámenie o začatí kolaudačného konania   84.59 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.11.2021