pdfSheMa - predĺženie platnosti stavebného povolenia   187.23 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 21.10.2021