pdfIng. Lukasík - oznámenie o začatí územného a stavebného konania   95.07 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 08.10.2021