pdfHalagačka - konanie o nepovolených stavebných a udržiavacích prácach   220.92 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 29.09.2021