pdfSoglovci - rodinný dom - oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania   112.06 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 29.09.2021