pdfVýzva na odstránenie starého vozidla - Michal Čopek  86.21 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.09.2021