pdfVýzva na odstránenie starého vozidla - Ladislav Halcin  85.34 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.09.2021