V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na mimoriadne tridsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2021 o 9:00 hod. (sobota) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

pdfPozvánka na mimoriadne 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov 38.09 KB