pdfVyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ Klokočov  729.77 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 08.09.2021