V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvadsiatedeviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 3. septembra 2021 o  15:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

pdfPozvánka na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov 80.92 KB