pdfDočasná tabuľa - Okresný úrad Čadca. PLO- výzva o osobitnom obhospodarovaní lesa  
94.25 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 25.08.2021