pdfHalagačka - konanie podľa §88a  147.91 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 13.08.2021