pdfKaduchovci - oznámenie o začatí kolaudačného konania   84.62 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 28.07.2021