pdfOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Salonová   108.6 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 08.07.2021