pdfStavebné povolenie - Čišecký Ján a manželka - rodinný dom   362.75 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 21.05.2021