pdf

Verejná vyhláška - oboznámenie o prácach na stavbe "Klokočov - Konečná - rekonštrukcia NN siete" 199.97 KB

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 17.05. 2021