pdf Stavebné povolenie - Kociánovci - Novostavba garáže    301,412 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 19.04.2021