pdf Stavebné povolenie - Novostavba rekreačného objektu-chaty - Romanovci    394,599 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 29.03.2021