Počet obyvateľov k 31.12.2020:    2253 obyvateľov
Narodení za rok 2020:    13 detí
Zomrelí za rok 2020:    30 obyvateľov
Prihlásení do obce na pobyt:    21 obyvateľov
Odhlásení z pobytu:    35 obyvateľov
Manželstvá uzatvorené v obci:    15 manželstiev
Manželstvá uzatvorené mimo obce:    9 manželstiev