Doplnené nové informácie!

Po podanej žiadosti na Ozbrojené sily SR o druhé testovacie mieste sme boli úspešní.
V obci Klokočov máme dve testovacie miesta.

Obidve testovacie miesta budú situované pred budovou OÚ v Klokočove. Nakoľko nie je možné ani podľa abecedy a ani podľa súpisného čísla vykonávať testovanie tak, aby sme nikoho nediskriminovali, žiadame Vás chodiť na testovanie priebežne. O aktuálnej situácii na odbernom mieste Vás budeme informovať na sociálnej sieti a prostredníctvom obecného rozhlasu.

Celoplošné testovanie obyvateľov Klokočova sa uskutoční v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020, t.j. sobota a nedeľa. Testovanie bude v čase od 7:00 hod. – do 22:00 hod.
Prestávky pre testujúci personál:
1. prestávka v čase od 12:00 hod. – 13:00 hod.
2. prestávka v čase od 17:00 hod. – 17:30 hod.

 

Postup testovania:
Na odberné miesta sa bude vstupovať smerom od hlavného vchodu OÚ Klokočov, kde sa občan zaregistruje a bude postupovať v smere šípok pod prístrešok, kde bude prebiehať testovanie. Ďalej bude občan postupovať v smere šípok na určené priestranstvo pred kvetinárstvom, kde bude občan čakať na výsledok testu. Po vyhotovení testu bude občan volaný podľa prideleného čísla k dverám sobášnej miestnosti, kde bude vydaný certifikát s výsledkom. Usmerňovanie pri testovaní nám pomôže taktiež zabezpečiť vojak ozbrojených síl, príslušníci policajného zboru, členovia DHZ Obce Klokočov.

POZOR!
Občania, ktorí sú v karanténe alebo prišli do kontaktu s pozitívnou osobou sa nesmú zúčastniť na celoplošnom testovaní. Musia sa objednať na PCR testovanie.
Viac informácií na www.korona.gov.sk

Testovanie sa neodporúča len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu a deťom do 10 rokov – v Obci Klokočov, podľa matričných záznamov máme pretestovať cca 1717 obyvateľov.
Deti vo veku od 10 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz, deti od 10 rokov kartičku poistenca.

Parkovacie miesta budú v Klokočove pri Moteli, pri ZŠ Klokočov a v areáli ZŠ.

Veľmi Vás žiadame o trpezlivosť a disciplinovanosť pri odberných miestach s dodržiavaním potrebných rozostupov. Buďme opatrní a zodpovední, aby sme neohrozili jeden druhého. Spoločne to všetci zvládneme.
Ďakujeme za pochopenie v tejto zložitej situácii, nakoľko informácie z Ozbrojených síl SR a Okresného úrad Čadca sa neustále menili a do poslednej chvíle doťahujeme organizačné zabezpečenie celoplošného testovania v Obci Klokočov.

Jana Foldinová
starostka obce