Celoplošné testovanie obyvateľov Klokočova sa uskutoční v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020, to je sobota a nedeľa. Testovanie bude v čase od 7:00 hod. - do 22:00 hod.
Prestávky pre testujúci personál:
1. prestávka v čase od 12:00 hod. – 13:00 hod.
2. prestávka v čase od 17:00 hod. – 17:30 hod.
Odberné miesto pre celý Klokočov máme iba jedno a to priestory na Obecnom úrade v Klokočove.
Presné informácie o poradí testujúcich pripravujeme a v piatok budú zverejnené.

 

Testovanie sa neodporúča len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu a deťom do 10 rokov – v Obci Klokočov, podľa matričných záznamov máme pretestovať cca 1717 obyvateľov.
Deti vo veku od 10 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz.
Prosíme o maximálnu trpezlivosť a ohľaduplnosť.
Aktuálne informácie k testovaniu v našej obci budeme zverejňovať priebežne po komunikácii s Okresným úradom Čadca, kvôli neustálym zmenám.