Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 30.10.2020

jazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TDObec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Janou Foldinovou v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce: Ojazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 

Zdvihový objem valcov: 1997 cm3, rok výroby: 2005, farba: šedá metalíza, palivo nafta
Počet najazdených kilometrov: 219 760 km
Technický stav vozidla: nutné opravy, opravy vozidla si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady, pred zaslaním cenovej ponuky odporúčame obhliadku vozidla, TK platná do 07/2021, EK platná do 08/2021
Minimálna predajná cena: 1 674,76 €
Prebytočný majetok je k dispozícii k obhliadke na Obecnom úrade v Klokočove,
kontakt: Elena Stopková, referát správy majetku, tel.: 041/43 58 338, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Cenové ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu:
Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22  Klokočov
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 30.10.2020 do 14.00 h v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – Suzuki Grand Vitara – neotvárať“

Cenová ponuka musí obsahovať:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa / sídlo, dátum narodenia / IČO, telefonický kontakt)
• predmet ponuky
• ponúknutú cenu
• súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príloha č. 1)

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 30.10.2020 o 14.30 h na Obecnom úrade v Klokočove.

pdfPonuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD - v plnom znení s prílohou č.1    112,388 kb


Fotografie auta

Zverejnené dňa 15.10.2020