Obec Klokočov oznamuje občanom, že v rámci zberu separovanej zložky komunálneho odpadu – PAPIER, bude obyvateľom Obce Klokočov umožnené využiť akciu „Výmenný spôsob zberu papiera“, kde im bude papier, pevne poviazaný v balíčkoch, na mieste odvážený a vymenený za hygienické potreby (toaletný papier, hygienické vreckovky, kuchynské utierky...).
Papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón a lepenku, inak vykupovač nemusí papier prevziať!!!
Výmenný výkup papiera sa uskutoční v sobotu 05.09.2020
Biela dodávka pôjde na nasledovné zberné miesta:

 

Klokočov OÚ 11:00 – 11:15 h.
Kornica – oproti bývalého obchodu
u p. Hrušky 11:15 – 11:25 h.
Klín – Požiarna zbrojnica 11:25 - 11:35 h.
Hlavice Galus 11:40 - 11:50 h.
alebo telefónne na čísle 0948 284 422

Za prípadné časové omeškanie sa ospravedlňujeme.

Výmenný spôsob zberu papiera