pdf Kolaudačné rozhodnutie - Mazákovci - Rodinný dom    207,651 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 20.07.2020