Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom pozitívnych prípadov na ochorenie COVID – 19 v okrese Čadca, pristupuje Obec Klokočov k vylúčeniu verejnosti z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 26.06.2020. Obec Klokočov sa opiera o odporúčanie príslušného regionálneho hygienika RÚVZ Čadca vydaného dňa 24.06.2020, ktorý poukazuje na závažnosť epidemiologickej situácie s cieľom ochrániť zdravie všetkých občanov v okrese Čadca.