pdfRozhodnutie o umiestnení stavby - Romanovci - Novostavba rekreačného objektu - chaty   280,961 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 22.06.2020