pdfOznámenie o začatí územného konania - 3897 - KORŇA - PREPOJ VN č.232   149,894 kb

 Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je určené na deň 01.07.2020 o 10.00 hod. - kancelária starostky Obecného úradu v Korni.

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 17.06.2020