pdfOpatrenie hlavného hygienika - uvoľňovanie opatrení k 22.04.2020    126,323 kb

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č.OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č.OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.