Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že dňom 06.04.2020 bude pre potreby občanov OÚ v Klokočove otvorený v čase od 7:30 – 11:00 hod. Občania budú vybavení v kancelárii prvého kontaktu - u okna v podateľni OÚ Klokočov. Podľa potreby Vám bude privolaný pracovník z jednotlivého úseku /podľa Vašej potreby/ alebo sa môžete dohodnúť priamo s pracovníkom telefonicky na čísle:

  • kancelária prvého kontaktu - 041/ 4358 110 kl. 11
  • úsek daní a pozemkov, stavebný úsek – 041/4358 110 kl. 17
  • úsek odpadového hospodárstva  – 041/ 4358 110 kl. 16
  • matrika – 041/4358 110 kl. 13
  • cintorínske služby, nájomné byty – 041/4358 110 kl. 14

V prípade potreby, žetóny na popolnice si môžete prísť vyzdvihnúť do okienka podateľne OÚ Klokočov v čase od 7:30 – 11:00 hod. Zároveň si môžete vyzdvihnúť aj Rozhodnutia za komunálny odpad a dane z nehnuteľností.

V prípade realizácie platieb pre OÚ Klokočov /dane, odpady, nájomné, voda/ prosíme občanov, ktorí majú možnosť, aby uprednostnili realizáciu platieb bankovým prevodom. Kto nemá možnosť platiť bankovým prevodom, môže zaplatiť poštovou poukážkou alebo do podateľne OÚ Klokočov. Ďakujeme za pochopenie.