Leták v nadväznosti na prijaté opatrenia v súvislosti s výskytom COVID-19