pdfNÁVRH programového rozpočtu obce Klokočov na roky 2020-22   121,409 kb


Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 05.03.2020