pdfDodatočné stavebné povolenie - Stavebné úpravy rodinného domu - Grešáková     114,361 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 03.03.2020