Počet obyvateľov k 31.12.2019: 2 282 obyvateľov

Počet detí narodených v roku 2019: 14 detí
Počet zomretých v roku 2019: 29 obyvateľov
Počet prisťahovaných v roku 2019: 21 obyvateľov
Počet odsťahovaných v roku 2019: 32 obyvateľov