Obecný úrad v Klokočove v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom MVDr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako 3-mesiace na pravidelné očkovanie proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa: 11. júla 2019 t.j. vo štvrtok.