pdf

868,120 kb  
Rozpočtové opatrenie č.3/2019
Schválené dňa 26.04.2019 na obecnom zastupiteľstve