pdf

538,213 kb  
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Schválené dňa 10.04.2019 na obecnom zastupiteľstve