pdf

941,198 kb
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa: 22.02.2019