pdf

114,966 kb  
Námietka voči stavebnému povoleniu Výst.835/2018/Ča z 31.12.2018
- doplnkové konanie


Doplnkové konanie sa uskutoční dňa 13.03.2019 o 9.30 hod.
Zverejnené dňa 12.02.2019