pdf

319,477 kb 
Stavebné povolenie - oplotenie - Smiešková
Vyvesené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 7.1.2019.