Počet obyvateľov k 31.12.2018: 2308 obyvateľov

Počet detí narodených v roku 2018:
23 detí
Počet zomretých v roku 2018: 54 zomretých
Počet prisťahovaných: 36 obyvateľov
Počet odsťahovaných: 25 obyvateľov