pdf

39,413 kb 
Rozpočtové opatrenie č.6/2018
V Klokočove dňa 14.12.2018 schválené na OZ, uznesením č. 26/2018