Pri povinnom zverejňovaní faktúr došlo k chybnému zadaniu dodávateľa.
Dňa 7.11.2018 bola vykonaná oprava, kde pri fa č. 314/2018 bol dodávateľ opravený správne. Týmto sa za chybu, ktorá sa stala neúmyselne ospravedlňujeme
.