pdf

1244,816 kb  
Územné rozhodnutie - Slovak Telekom a. s. Bratislava
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 19.10.2018.