pdf

349,612 kb   
Stavebné povolenie - "Novostavba rodinného domu" - Brisuda
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 27.06.2018.